Ochrony danych w sprawie korzystania ze strony internetowej
J. Lindemann GmbH

J. Lindemann GmbH

Polityka prywatności | Od 05/2018

Dane osobowe (zwykle określane tylko jako „dane”) będą przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych tam usług.

Zgodnie z art. w związku z tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej tylko RODO) oznacza „przetwarzanie” oznacza każdą operację przeprowadzaną przy pomocy lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub jakiejkolwiek takiej serii operacji odnoszących się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, gromadzenie, organizowanie, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, czytanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, uzgadniania lub ograniczania,

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy w szczególności o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile decydujemy samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poinformujemy Cię poniżej o komponentach stron trzecich wykorzystywanych przez nas do celów optymalizacji, a także w celu podniesienia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności jest skonstruowana w następujący sposób:

I. Informacje o nas jako o nas odpowiedzialnych
II. Prawa użytkowników i zainteresowanych stron
III. Informacje o przetwarzaniu danych

I. Informacje o nas jako o nas odpowiedzialnych

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:

J. Lindemann GmbH
Dieselstr. 12
38350 Helmstedt

Telefon +49 (0) 5351 / 544 580
Faks +49 (0) 5351 / 544 580 9

datenschutz@lindemannsilikon.de

II. Prawa użytkowników i zainteresowanych stron

W związku z opisanym bardziej szczegółowo przetwarzaniem danych użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

  • w sprawie potwierdzenia, czy dane z nimi związane są przetwarzane, informacje o przetwarzanych danych, o dalszych informacjach na temat przetwarzania danych i na kopiach danych (zob. także art. 15 RODO);
  • korekta lub uzupełnianie niedokładnych lub niekompletnych danych (zob. także art. 16 RODO);
  • w celu natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (patrz również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, w zakresie dalszego przetwarzania zgodnie z art. 3 RODO jest zobowiązane do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art.
  • po otrzymaniu danych, które ich dotyczą i dostarczone przez nie oraz w celu przekazania takich danych innym dostawcom/menedżerom (zob. także art. 20 RODO);
  • w postępowaniu odwoławczym do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że dotyczące ich danych są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (zob. także art. 77 RODO).

Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dostawca ujawnił dane, o wszelkich sprostowania lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania wynikającym z art. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie istnieje jednak w zakresie, w jakim takie powiadomienie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Bez uszczerbku dla tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Zgodnie z art.
pod warunkiem, że dane są dostarczane przez usługodawcę zgodnie z art. 1 lit. f) DSGVO. W szczególności zgłasza się sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

III. Informacje o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania ustali, usunięcie danych nie jest wykluczone przez prawne obowiązki przechowywania i nie ma informacji przeciwnej poniżej.

Dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej, dane są przesyłane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Te tak zwane pliki dziennika serwera obejmują typ i wersję przeglądarki internetowej, system operacyjny, stronę internetową, z której przełączyłeś się na naszą stronę internetową (adres URL strony odsyłającej), stronę internetową (odwiedzanych stron internetowych), datę i godzinę odpowiedniego dostępu oraz adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta nasza strona internetowa.

Te dane zebrane w ten sposób są przechowywane na razie, ale nie razem z innymi danymi od Ciebie.

Takie składowanie odbywa się na podstawie prawnej art. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa, stabilność, funkcjonalność i bezpieczeństwo naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni, chyba że do celów dowodowych wymagane jest dalsze przechowywanie. W przeciwnym razie dane są wykluczone z usunięcia w całości lub w części, dopóki incydent nie zostanie ostatecznie rozwiązany.

Pliki cookie

a) Pliki cookie sesji/pliki cookie sesji

Używamy tak zwanych plików cookie na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są przechowywane i przechowywane na urządzeniu użytkownika przez używaną przez Ciebie przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają pewne informacje od Ciebie, takie jak dane przeglądarki lub lokalizacji lub adres IP, w indywidualnym zakresie.

Przetwarzanie to sprawi, że nasza strona będzie bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, ponieważ przetwarzanie będzie pozwala na powielanie naszej strony internetowej w różnych językach lub ofertę funkcji koszyka zakupowego.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. DSGVO, jeśli te pliki cookie są przetwarzane dane w celu wszczęcia przetwarzania umowy lub umowy.

Jeśli przetwarzanie nie jest wykorzystywane do zawarcia umowy lub wykonania umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas art. 1 lit. f) DSGVO.

Zamknięcie przeglądarki internetowej spowoduje usunięcie tych plików cookie sesji.

b) Pliki cookie stron trzecich

Nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookie od firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamowania, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących informacjach, w szczególności w celu i na podstawie prawnej przetwarzania takich plików cookie stron trzecich.

c) Możliwość unieszkodliwiania

Użytkownik może zablokować lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową. Możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w dowolnym momencie. Jednak kroki i środki wymagane do tego zależą od konkretnej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem lub pomocą techniczną. Jednak w tak zwanych plikach cookie Flash nie można zapobiec przetwarzaniu przez ustawienia przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienie odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane do tego również zależą od konkretnego odtwarzacza flash. W razie jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash player lub skontaktować się z pomocą techniczną producenta lub użytkownika.

Jeśli jednak zapobiegniesz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni użyteczne.

Zapytania kontaktowe / możliwość kontaktu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego żądania. Podanie danych jest niezbędne do przetwarzania i odpowiadania na Twoją prośbę – bez ich podania nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie lub co najwyżej ograniczone.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 1 lit. b) DSGVO.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli wniosek został ostatecznie rozpatrzony i nie ma żadnych prawnych obowiązków przechowywania do usunięcia, takich jak w przypadku późniejszego wykonania umowy.

Zamówienia

Składając zamówienie, najpierw przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia i do fakturowania (art. 6 ust. 1 b RODO). O ile dane są oznaczone jako informacje obowiązkowe, są one niezbędne do realizacji umowy lub fakturowania.

Przechowujemy Twoje dane istotne dla zamówienia i powiązanych dokumentów (np. listów handlowych, faktur) zgodnie z wymogami prawnymi po zawarciu umowy przez co najmniej sześć lat (§ 257 s. 1 nr 2 HGB) lub dziesięć lat (art. 147 ust. 1 AO).

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google, aby wyświetlić naszą lokalizację i tworzyć wskazówki dojazdu. Jest to usługa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwana dalej tylko „Google”.

Certyfikując Tarczę Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne wymogi w zakresie ochrony danych będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić prezentację niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej nawiązuje połączenie z serwerem Google w USA.

Jeśli uzyskujesz dostęp do komponentu Mapy Google zintegrowanego z naszą stroną internetową, Google przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby wyświetlić naszą lokalizację i utworzyć wskazówki dojazdu, twoje ustawienia użytkownika i dane zostaną przetworzone. Nie możemy wykluczyć, że Google będzie korzystać z serwerów w Stanach Zjednoczonych.

Podstawą prawną jest art. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja funkcjonalności naszej strony internetowej.

Łącząc się w ten sposób z Google, Google może określić, z której witryny twoje żądanie zostało wysłane i na jaki adres IP mają być wysyłane wskazówki.

Jeśli nie zgadzasz się z tym przetwarzaniem, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Szczegóły można znaleźć w punkcie „Cookies” powyżej.

Ponadto korzystanie z Map Google oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Map Google odbywa się zgodnie z Warunkami korzystania z Google oraz warunkami korzystania z   Warunki korzystania z Google Map Google.

Ponadto Google oferuje

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

dalszych informacji.

Google Analytics

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC. Odpowiedzialnym usługodawcą w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Zakres przetwarzania
Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Informacje zebrane za pomocą plików cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Korzystamy z funkcji „anonymizeIP” (tzw. maskowanie IP): W związku z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej zbierane są m.in. następujące dane:

odwiedzane przez Ciebie strony, Twoja „ścieżka kliknięć”
osiągnięcie „celów witryny” (konwersje, np. Twoje zachowanie użytkownika (np. kliknięcia, czas przebywania, współczynnik odrzuceń)
Twoja przybliżona lokalizacja (region)
Twój adres IP (w skróconej formie)
Informacje techniczne o Twojej przeglądarce i urządzeniach, z których korzystasz (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu).
twojego dostawcy usług internetowych
adres URL referrera (z jakiej strony internetowej/nośnika reklamowego skorzystałeś, aby dotrzeć na tę stronę)

Cele przetwarzania
Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Twojego (pseudonimowego) korzystania z tej strony internetowej i tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej oraz sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Odbiorca
Odbiorcą danych jest.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zleceń. Google LLC z siedzibą w Kalifornii (USA) oraz, w razie potrzeby, władze USA mają dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Przekazywanie danych do krajów trzecich
Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA.

Długość przechowywania
Przesłane przez nas dane powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po 24 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym Twojego adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez
a. Nie wyrażenie zgody na ustawienie pliku cookie lub
b. pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics TUTAJ.

Mogą Państwo również zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację oprogramowania przeglądarki internetowej. Jednakże, jeśli skonfigurujesz swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, możesz doświadczyć pewnych ograniczeń w funkcjonalności tej i innych stron internetowych.

Podstawa prawna i odwołanie
dla tego przetwarzania danych jest Państwa zgoda, Art.6 para.1 p.1 lit.a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie (Zmień ustawienia plików cookie)i tam zmień swój wybór.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi Google Analytics oraz polityki prywatności Google można znaleźć na stronach https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

SnapEngage Live Chat Tool

Ta strona korzysta z SnapEngage, usługi czatu na żywo świadczonej przez SnapEngage, LLC.

SnapEngage wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę ich korzystania ze strony internetowej. Te wygenerowane informacje są przesyłane wyłącznie do serwera SnapEngage w UE i tam przechowywane w celu oceny korzystania z czatów i udostępnienia ich nam jako raportów. SnapEngage może przekazywać te informacje osobom trzecim w zakresie wymaganym przez prawo lub w zakresie, w jakim osoby trzecie są zobowiązane do przetwarzania tych danych w imieniu SnapEngage. SnapEngange nigdy nie skojarzy Twojego skróconego adresu IP z innymi danymi SnapEngage.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności SnapEngage, którą można znaleźć tutaj:   http://snapengage.com/privacy-policy/

SnapEngage przekaże nam te dane na żądanie, dane te będą wykorzystywane tylko wewnętrznie, jeśli to konieczne również do skontaktowania się z nami.

Wnioski o pracę online / publikacja ogłoszeń o pracę

Oferujemy Państwu możliwość złożenia wniosku do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dzięki tym aplikacjom cyfrowym twoje dane dotyczące wnioskodawcy i aplikacji będą przez nas zbierane i przetwarzane drogą elektroniczną w celu zakończenia procesu składania wniosków.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest § 26 ust. 1 str. 1 BDSG i.V.m. Art. 1 DSGVO.

Jeśli umowa o pracę zostanie zawarta po zakończeniu procesu składania wniosku, przechowujemy Twoje dane przekazane podczas zgłoszenia w aktach osobowych w celu zwykłego procesu organizacyjnego i   administracyjnego – to oczywiście w zgodzie z dalszymi obowiązkami prawnymi.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest również § 26 ust. 1 str. 1 BDSG i.V.m. Art. 1 DSGVO.

Odrzucając wniosek, automatycznie usuwamy przekazane nam dane dwa miesiące po zgłoszeniu odrzucenia. Usunięcie nie ma jednak miejsca, jeżeli dane są spowodowane regulacjami prawnymi, np. okres przechowywania do czterech miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 1 lit. f) DSGVO i § 24 ust. 1 Nr 2 BDSG. Nasz uzasadniony interes leży w obronie prawnej i egzekwowaniu prawa.

Jeśli wyrazisz zgodę na dłuższe przechowywanie twoich danych, np. w celu włączenia ich do bazy danych kandydatów lub potencjalnych klientów, dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Podstawą prawną jest wówczas art. 1 lit. a) DSGVO. W każdym razie możesz wyrazić zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 3 DSGVO przez oświadczenie do nas ze skutkiem na przyszłość.

Wzór Polityka   prywatności   kancelaria prawna Weiss & Partner