Silikon w inżynierii mechanicznej

Nasze doświadczenie - wysokiej jakości artykuły silikonowe dla budowy maszyn

Inżynieria mechaniczna charakteryzuje się bardzo złożonymi i wszechstronnymi komponentami, które mają różne wymagania dla koncepcji uszczelnienia.

W tym sektorze przemysłowym wymagane są bardzo miękkie, częściowo spienione i bardzo twarde uszczelnienia w zależności od obszaru zastosowania. Silikon spełnia ten wymóg twardości materiału. Nasza firma oferuje twardości od 5° Shore do 90° Shore z własnymi związkami silikonowymi.

Ze względu na specjalne elementy, uszczelnienia stosowane w inżynierii mechanicznej muszą dokładnie spełniać odpowiednie wymagania dotyczące tolerancji i geometrii.
Nasza firma może spełnić te specjalne wymagania za pomocą własnego narzędzia i budowy.

zastosowanie silikonu inżynieria mechaniczna

Zaleta Silikon

Standardów

Typowe zastosowania

Skontaktuj się teraz

Jesteś zainteresowany naszymi produktami lub pytaniem? Skontaktuj się z nami już teraz.