J. Lindemann GmbH

Twój specjalista w silikonie

Skontaktuj się teraz

Nadrukiem

J. Lindemann GmbH

Dieselstr. 12
38350 Helmstedt

Telefon +49 (0) 5351 / 544 580
Faks +49 (0) 5351 / 544 580 9

info@lindemannsilikon.de
https://lindemannsilikon.de

Dyrektor
Jörg Lindemann
Jan Lindemann
Ben Lindemann

Wpis rejestracji
Rejestracja w rejestrze handlowym
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Berlin-Charlottenburg
Numer rejestru: HRB 12757

Identyfikator VAT
Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej zgodnie z sekcją 27 a ustawy o podatku od wartości dodanej: DE 136696872

Zastrzeżenie
Informacje na tych stronach zostały zebrane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale odpowiedzialność za jakiekolwiek właściwości materiałowe z dostaw nie może wynikać z zawartości tej strony internetowej. Jako usługodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania § 7 ust. TMG ponosi odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednak zgodnie z sekcjami 8–10 TMG my jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Jednakże odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Prawa autorskie
Treści i prace stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. W zakresie, w jakim treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, należy o tym pamiętać. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

odpowiedzialny w rozumieniu prawa prasowego
J. Lindemann GmbH